IMPORTANT ANNOUNCEMENT FINAL & MAKE-UP EXAMS/ SPRING SEMESTER 2020

Sevgili Öğrenciler,

Üniversitemiz Senatosunun 13.05.2020 tarihinde 2019-2020 Bahar Dönemi çevrimiçi teorik derslerin final sınavları ile ilgili aldığı karar aşağıdaki gibidir.

T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nı (YÖK) 11.05.2020 tarihli 75850160-301.01.01E.30480 sayılı yazısı ile Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nun (YÖDAK) 11.05.2020 tarihli YDK.0.00-211/01-20E.30 sayılı yazıları doğrultusunda 2019-2020 Bahar Dönemi çevrimiçi teorik derslerin final sınavlarının yakın gelecekte örgün eğitime geçme ve öğrencilerimizin KKTC’de toplanmalarının zorlukları göz önüne alınarak öğrenci merkezli olması gerektiği, ayrıca bu sınavların yüz yüze gerçekleşme ihtimalinin ne olduğu konusunda bir belirsizliğin bulunması nedeniyle teorik derslerin final sınavlarının digital eğitim programları kapsamında çevrimiçi sınav yöntemleri uygulanarak yapılmasına, ayrıca final sınavlarına giremeyen öğrencilerin bu haklarını bütünleme sınavlarında kullanabileceklerine oy birliği ile karar verilmiştir.